Політика конфіденційності

УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІНІЦІАТИВ» власник сайту  ВОЛИНЬ Топ – інтернет-ресурсу, який має доменне ім’я https://volyntop.com/, далі за текстом – «ОРГАНІЗАЦІЯ» і Третя особа, надалі за текстом – «КОРИСТУВАЧ», уклали цю Угоду про конфіденційність (далі – «Угода») для визначення порядку одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття ОРГАНІЗАЦІЄЮ персональних та інших даних Користувача при використанні ним Послуг Організації та інтернет-сайту https://volyntop.com/ (далі «Портал»).

Для того щоб користуватися Порталом, Користувач зобов’язаний акцептувати цю Угоду. Якщо Користувач не згоден з умовами Угоди, він не має права використовувати Портал.

Користувач, який не досяг встановленого законом віку, що дає йому право укладати такі Угоди, не має права використовувати Портал.

 

1 . ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

КОРИСТУВАЧ – будь-яка особа, яка звернулася до інформаційних матеріалів та сервісів Компанії шляхом відвідування Порталу.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ – інформація, яка відноситься до певного Користувача і дозволяє ідентифікувати цього Користувача як особистість.

ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ ДАНІ – дані (у тому числі Персональні дані), до яких фізична особа – власник цих даних – надав доступ необмеженому колу осіб (в т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які, згідно даною Угодою, та/або чинного законодавства не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

АККАУНТ – запис, який містить дані авторизації Користувача (логін та пароль), необхідні для ідентифікації Користувача при використанні ним Порталу та Послуг.

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ – будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- та змішані матеріали інформаційного характеру, розміщені Користувачем на Порталі.

COOKIE (КУКІ) – фрагмент даних, створений Порталом й збережений на компютері Користувача у вигляді одного або декількох файлів. Cookie  не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент.

 

 1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

 

2.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття Персональних та інших даних (у т.ч. інформаційних матеріалів), що надаються та розміщуються Користувачем при використанні Порталу та Послуг Організації.

2.2. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних та інших даних Користувача є захист інтересів Користувача та Порталу, а також надання Користувачу Послуг, включаючи показ таргетованої, персоналізованої або загальної інформації, покращення якості існуючих і створення нових сайтів та послуг, що надаються порталом.

2.3. Користувач, приймаючи умови цієї Угоди, у разі розміщення на Порталі інформації, що відноситься відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» до персональних даних, погоджується на її обробку Організацією як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів.

2.4. Дана Угода не регулює і Організація не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання та розкриття Персональних даних і Інформаційних матеріалів Користувача сторонніми підприємствами та організаціями, які не перебувають у володінні або під управлінням Організації, та фізичними особами, які не є працівниками Організації, навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, ПЗ, товарів або послуг цих осіб за допомогою Порталу.

 

 1. ОТРИМАННЯ, ОБРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

 

3.1. При реєстрації Аккаунту Користувач повинен вказати Дані авторизації, а також ім’я, прізвище, адресу електронної пошти та інші дані. Після створення та використання Користувачем Аккаунту, Організація отримує можливість ідентифікувати Користувача при кожному використанні ним Порталу.

3.2. Організація має право завантажувати на комп’ютери Користувачів файли Cookie (якщо Користувач самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в Cookie.

3.3. При використанні Користувачем Порталу, його сервісів і функцій, обладнання Організації автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Користувача, які не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адресу Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп’ютера Користувача, наявність або відсутність в комп’ютері Користувача конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, а також статистична інформація про активність Користувача.

3.4. Організація має право зберігати Персональні та інші дані Користувача стільки, скільки необхідно в цілях успішного функціонування Порталу або в терміни, встановлені чинним законодавством України, нормами міжнародного законодавства, або законодавством країни резиденції Користувача, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

3.5. У разі зміни персональних даних, Користувач зобов’язаний поставити до відома Організацію, оновивши Аккаунт. В іншому випадку, Організація не несе відповідальності за негативні наслідки такої обробки.

 

 1. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

 

4.1. З метою функціонування Порталу, реалізації цивільно-правових, податкових, договірних відносин, створення і підтримки особистого кабінету Користувача, функціонування персональних баз даних Організації, відправки пропозицій та інформації з Порталу, Користувач безумовно погоджується:

 • З наданням своїх персональних даних як Організації, так й іншим Користувачам;
 • З поширенням персональних даних за допомогою Порталу щодо інших користувачів;
 • З іншими діями Організації щодо таких даних у зв’язку з функціонуванням Порталу.

При цьому на сторінках Порталу Організація має право відобразити ім’я, прізвище, по батькові, назву компанії, місто проживання / місцезнаходження, адресу електронної пошти Користувача при відображенні: контента, інформації про Автора Проекту, Доброчинцях та внесених ними внесків.

4.2. Організація зобов’язується не надавати Персональні дані третім особам в комерційних цілях без згоди Користувача, якому належать ці дані, за винятком випадків, пов’язаних з безпосереднім функціонуванням Порталу й відображених у п.4.1 цієї Угоди. Передача Персональних даних третім особам допускається в наступних випадках:

 

 • Після отримання згоди Користувача, до якого відноситься вищевказана інформація;
 • При необхідності передачі персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Користувача;
 • За обґрунтованими запитами державних органів, які мають право отримувати такі дані;
 • У випадку, якщо, на думку Організації, Користувач порушує умови даної Угоди та / або інших Угод, укладених між Сторонами.

4.3. Користувач дає згоду Організації передавати третім особам, з якими вона уклала відповідні угоди, а також отримувати, зберігати й обробляти дані про Користувача (крім Персональних даних і Інформаційних матеріалів), такі як IP-адресу Користувача, а також статистична інформація про активність Користувача для поліпшення якості послуг, які надаються цими особами, та інформації рекламного характеру.

4.4. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і в разі, якщо доступ до цих даних отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв’язку, підвладних Організації, Організація не несе відповідальності за збиток, нанесений таким доступом.

4.5. Користувач має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, які знаходяться в Організації, Користувач може самостійно змінити або видалити свої Персональні дані, використовуючи відповідні функції Порталу й свій аккаунт. У випадку якщо це з будь-яких причин є не можливим, Користувачеві необхідно заявити відповідну вимогу, шляхом її направлення на електронну адресу Організації, вказаний на Порталі.

4.6. У разі надання Користувачем даних своїх контрагентів – фізичних осіб, які належать відповідно до законодавства України до персональних даних, Користувач підтверджує своє право й згоду своїх контрагентів – фізичних осіб (а в разі відсутності зобов’язується забезпечити отримання такої згоди) на обробку та зберігання таких персональних даних , а також їх передачу третім особам у порядку й на умовах, передбаченому чинним законодавством України.

4.7. Доступ до аккаунту та інформаційним матеріалам, що зберігаються в особистому кабінеті Користувача, здійснюється з використанням відповідного логіна й пароля. У разі, якщо сервіси Порталу, доступні Користувачеві, дозволяють зробити загальнодоступною яку-небудь інформацію Користувача, Користувач самостійно і під свою власну відповідальність активує й використовує дані функції Порталу й сервісів.

При цьому Користувач розуміє і погоджується з тим, що розміщуючи на Платформі інформацію, щодо якої ним самостійно не встановлено обмеження доступу, будь-яка третя особа може отримати доступ до цієї інформації.

 

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

 

5.1. Організація має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди за адресою https://volyntop.com/polityka-konfidentsijnosti/

Інформація про зміну цієї Угоди буде розміщена на відповідній сторінці Порталу. У разі внесення до Угоди змін, Користувачеві необхідно буде ознайомитися з ними, щоб бути проінформованим про те, як Оранізація захищає інформацію про Користувачів.

5.2. Всі зміни до Угоди набирають чинності з моменту їх публікації на Порталі. Використовуючи Портал, Користувач тим самим підтверджує свою згоду з новими умовами Угоди в редакції, яка діє на момент використання Користувачем Порталу.

5.3. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Порталу, щодо порядку розміщення інформаційних даних та інших технічних питань.

5.4. У разі визнання недійсною або нездійсненною будь-якої частини цієї Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися в силі. Відмова кожної зі Сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди чи будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

5.5. До даної Угоди та відносин між Організацією та Користувачем застосовується законодавство України. Кожна сторона повністю погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію щодо будь-яких претензій і суперечок, які стосуються взаємовідносин Сторін стосовно використання Порталу та Послуг, які розглядаються за місцем знаходження Організації.

 

Версія від 24.08.2017

To Top